Zaloguj | Nowe konto

Niestety jesteśmy kolejnym serwisem internetowym, który wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies), więc musimy Cię poinformować o tym (czuj się poinformowany/a). Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka z naszej witryny były zapisywane w Twojej przeglądarce zmień jej ustawienia.

Pliki konfiguracyjne GG 8 i GG 10

AvatarsUpdateInfo.xml to plik z informacjami o awatarach.
Na początku widzimy:

<AvatarsUpdateInfo>
<Contacts>
<Uid>Identyfikator użytkownika z listy kontaktów</Uid> –
Linijka powtarza się dla każdego kontaktu
</Contacts>
<CycleDelay>Czas odświeżania awatarów w sekundach (domyślnie 172800 czyli 2 dni)</CycleDelay>
<FinishCycleDate>2009-02-14T09:43:37</FinishCycleDate>
– Ostatnia aktualizacja
<IsFirstRun>Czy pierwszy raz są pobierane awatary (true/false)</IsFirstRun>
</AvatarsUpdateInfo>


Profile.xml to chyba najważniejszy plik w naszym GG – plik opisuje ustawienia naszego konta.

<Profile>
<DialUp>Połączenie dial-up (wdzwaniane) (true/false)</DialUp>
<DetectDialUp>
Wykryj dial-up (true/false)</DetectDialUp>
<DirectConnections>
Połączenia bezpośrednie p2p (true/false)</DirectConnections>
<ProfileUid>Numer GG</ProfileUid>
<ProfilePassword>Hasło – zakodowane</ProfilePassword>
<ProfileName>Nazwa konta</ProfileName>
<SaveProfilePassword>Zachować hasło  programie?
(true/false)</SaveProfilePassword>
<ImportContacts>
Importować listę kontaktów? (true/false)</ImportContacts>
<OrangeInboxGuid/>
<IdleChangeState>Przejdź na „Zaraz wracam” po określonym czasie
(true/false)</IdleChangeState>
<IdleChangeStateSec>Po jakim czasie przejść na „Zaraz wracam” (czas w sekundach)</IdleChangeStateSec>
<AutoEnter>Automatyczne wysyłanie wiadomości
(true/false)</AutoEnter>
<ChatWindowSize width=”487″ height=”920″/> – Wielkość okna rozmowy
<ContactWindowRect x=”0″ y=”0″ width=”0″ height=”0″/>
<RichTextReceive>0</RichTextReceive>
<NoMessagesFromStrangers>
Nie pokazuj wiadomości od nieznajomych (true/false)</NoMessagesFromStrangers>
<LastAdvertNo>13365</LastAdvertNo> – Coś z reklamą chyba 🙂
<ContactListDirty>true</ContactListDirty>
<StatusChangeNotify>1</StatusChangeNotify> – Informowanie o zmianie statusu (0 – nie powiadamiaj, 1 tylko z niedostępny, 2 – zawsze powiadamiaj)
<SpeakerVolume>Głośność słuchawki w GaduNagłos (od 0 do 100)</SpeakerVolume>
<MicrophoneVolume>
Głośność mikrofonu w GaduNagłos (od 0 do 100)</MicrophoneVolume>
<RadioVolume>
Głośność radia (od 0 do 100)</RadioVolume>
<RadioChannel>Numer kanału radia Open.FM</RadioChannel>
<LinkOpenWarningNotify>
Ostrzegaj przed otwarciem linku (true/false)</LinkOpenWarningNotify>
<AlwaysOnTop>
Zawsze na wierzchu (true/false)</AlwaysOnTop>
<ShowMessagesInTaskBar>
Pokazuj wiadomości w pasku zadań (true/false)</ShowMessagesInTaskBar>
<ShowAvatarsOnContactList>
Pokazuj awatary na liście kontaktów (true/false)</ShowAvatarsOnContactList>
<NotificationSound>-
<path>
Adres pliku dźwiękowego dla nowej wiadomości (*.wav)
</path>
<isSet>
Używać dźwięku? (true/false)</isSet>
</NotificationSound>
<AvailabilitySound>
<path>
Adres pliku dźwiękowego dla dostępności (*.wav)</path>
<isSet>
Używać dźwięku? (true/false)</isSet>
</AvailabilitySound>
<MutliChatInTabs>
Rozmowy w zakładkach (true/false)</MutliChatInTabs>
<MaxDescrLines>255</MaxDescrLines>
<DontUseArchive>
Nie zapisuj wiadomości do archiwum (true/false)</DontUseArchive>
<RemoveArchiveItems>
Usuwaj wiadomości z archiwum starsze niż RemoveItemsAfter (true/false)</RemoveArchiveItems>
<RemoveItemsAfter>Po ilu dniach mają być usuwane wiadomości z archiwum</RemoveItemsAfter>
<NotifyDuringConversation>Informuj o nowej wiadomości w trwającej konwersacji
(true/false)</NotifyDuringConversation>
<IsLoginHidden>Czy panel opisów mabyć ukryty
(true/false)</IsLoginHidden>
<ShowNotifications>
Pokazuj powiadomienia (true/false)</ShowNotifications>
<Birth>Data urodznia w formacie RRRR-MM-DD</Birth>
<Gender>Płeć (0 – nieokeślono, 1 – kobieta, 2 – mężczyzna)</Gender>
<ShowYoutube>
Pokazuj odtwarzacz YouTube w oknie rozmowy (true/false)</ShowYoutube>
<HideEmotes>
Nie pokazuj emotikon (true/false)</HideEmotes>
<ShowTextInEventMessage>
Pokazuj początek wiadomości w powiadomieniu (true/false)</ShowTextInEventMessage>
<ShowOpenFMMenu>
Pokazuj menu Open.FM (true/false)</ShowOpenFMMenu>
<ShowHoover>
Pokazuj Hoover/Dymek (true/false)</ShowHoover>
<CheckSpelling>
Sprawdzaj pisownie (true/false)</CheckSpelling>
<ImportArchive>
Czy archiwum zostało zaimportowane? (true/false)</ImportArchive>
<InputPanelMinHeight>44</InputPanelMinHeight> – Wysokość pola do wpisywania wiadomości
</Profile>

Zapewne najciekawszymi linijkami będą:
<ShowOpenFMMenu>Pokazuj menu Open.FM (true/false)</ShowOpenFMMenu>
<HideEmotes>Nie pokazuj emotikon (true/false)</HideEmotes>
gdyż tych opcji nie można zmienić w ustawieniach programu.

Komentarze z Facebooka

Dodaj komentarz