Zaloguj | Nowe konto

Niestety jesteśmy kolejnym serwisem internetowym, który wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies), więc musimy Cię poinformować o tym (czuj się poinformowany/a). Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka z naszej witryny były zapisywane w Twojej przeglądarce zmień jej ustawienia.

Pliki konfiguracyjne GG 8 i GG 10

Kolejnym plikiem jest ProfileBasic.xml – zapewnia on podstawowe informacje dla klienta o Twoim profilu:

<ProfileBasic>
<UID>Twój numer GG</UID>
<Name>Nazwa profilu</Name>
<AutoStart>Czy profil ma się uruchamiać przy starcie GG? (true/false)</AutoStart>
<SkinName>Nazwa skórki</SkinName>
<ContactListVersion>0</ContactListVersion>
<CurrentAvatar>0</CurrentAvatar>
<IsEncrypted>Czy jest ograniczony hasłem (true/false)</IsEncrypted>
<ProfilePasswordHash/>
<ContactWindowRect x=”1011″ y=”26″ width=”269″ height=”935″/> Kolejno: położenie klienta wzdłuż osi x i y, szerokość, wysokość
</ProfileBasic>


RSSConfig.xml zawiera informacje, które dane z kanału RSS zostały usunięte. Kanał RSS w GG to zywkły mały pasek na końcu listy kontaktów.


Status.xml przechowuje listę ostatnich opisów jakich użyliśmy 😛

Wstęp:

<Status>
<Description>Opis używany przy starcie profilu</Description>
<ReturnTime>40</ReturnTime>
<Status>Status używany przy starcie profili (22 – niewidoczny, 21 – niedostępny, 5 – Zaraz wracam, 4 – Dostępny)</Status>
<OnlyForFriends>Status widoczny tylko dla osób z listy (true/false)</OnlyForFriends>

Deklarowanie listy ostatnich opisów

<LastDescriptionList>
<Item>Opis (spację zastępuje: \s)</Item> – Linijka może się powtarzać 10 razy
</LastDescriptionList>

Inne

<UseStartupStatus>Po uruchomieniu ustaw opis z wartości StartupDescription (true/false) </UseStartupStatus>
<UseShutdownDescription>Po zakończeniu ustaw opis z wartości ShutdownDescription(true/false)</UseShutdownDescription>
<StartupStatus>Status używany przy starcie profili (22 – niewidoczny, 21 – niedostępny, 5 – Zaraz wracam, 4 – Dostępny)</StartupStatus>
<StartupDescription>Opis na start</StartupDescription>
<ShutdownDescription>Opis na zakończenie</ShutdownDescription>
</Status>

Komentarze z Facebooka

Dodaj komentarz